— Gračani

PROJEKT

— Gračani

Projektni zadatak bio je na jednoj parceli izgraditi kuću za dvije obitelji te ostvariti maksimalnu privatnost. Kako se na jednoj parceli smije graditi samo jedna građevina, kuće su spojene tankom pločom koja je ujedno i nadstrešnica za oba objekta. Odlučili smo se za kosi krov kako bi se približili tradicionalnoj gradnji u neposrednom okruženju koristeći sve elemente modernog. Kako se građevina nalazi u podnožju Medvednice, pri projektiranju smo maksimalno pokušali doživjeti ugođaj iznutra prema van, pa smo pazili na vizure koje će budućim stanarima uljepšavati svakodnevnicu. Nit po nit, sloj po sloj, etaža po etaža. S ljudima, oko ljudi, za ljude. Jer uvijek se radi o ljudima. O onima koji stvaraju, o onima koji će u našim kućama živjeti. O nama.

Projektni tim:
Iva Radošević, Jelena Šardi, Haris Bulić, Julijana Bočkaj
Gračani
Jer uvijek se radi o ljudima.
Gračani
Gračani
Gračani