— Kontakt
U: VII Požarinje 2, 10000 Zagreb
A: Antuna Bauera 25, 10000 Zagreb
T: +385 98 519 717
E:

JAVITE NAM SE

2a1 BURO

2A1-BÜRO d.o.o.
VII POŽARINJE 2, ZAGREB
OIB: 90700779491

Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 081065180 Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti.

Žiro-račun broj:
HR1824020061100806726,
ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK D.D.
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a